TEBO, Soroti

Soroti promotie beekeeping.jpeg Honingbijen in dorpen

Dit project biedt perspectief in termen van opleiding, training, wetenschap, toerisme, inkomen, handel en marketing. Kleine en middel-grote ondernemingen zullen zich kunnen ontwikkelen en de lokale economie kan floreren dankzij de bijen.
Boeren (ZZP-ers) leren er een vak bij en de risico's voor kleinschalige bedrijven worden gespreid door toevoegen van een imkerij aan de andere activiteiten. COVID-2019 heeft het project vertraagd, voortgang gaat langzaam maar des te zekerder door lokale inzet en motivatie.

2023 - vierde jaar: start fase 2 
In de centrale unit met winkel aan de doorgaande weg komt er gelegenheid om bijenwas en honing te verwerken, die de boeren uit de dorpen komen verkopen of die uit de dorpen opgehaald worden. De stenen zijn gemaakt door jongeren uit de gemeenschap, in publiek-private samenwerking. Ook de bestuurders van TEBO en enkele leden van de cooperatie zijn 'BeeSupporters': zij leveren vrijwillig en onbetaald een bijdrage aan de verbetering van leefomstandigheden van velen in hun gemeenschap. De food- en non-food units gaan voldoen aan hygiene-eisen en zijn ook geschikt voor andere voedsel- en drank-verwerking, zodat de gebouwen het jaar rond gebruikt worden. Bij deze fase is Wilde Ganzen actief betrokken, waardoor de financiele mogelijkheden zijn verruimd. 

2022 - derde jaar: realisatie van fase 1
De bouw van het toonaangevend bijenteeltcentrum in de TESO regio gaat gestaag door. Dit jaar is het lesgebouw voltooid en een start gemaakt met de verwerkingsruimtes. Het permanent beheer van een model-farm is ter hand genomen. BeeSupport koppelt de ontwikkeling van de imkersopleiding voor trainers aan de ontwikkelingen in Nederland. Dit praktisch onderwijs helpt tegen de ongeletterdheid, zorgt voor werk voor jongeren en zal het bewustzijn vergroten bij boeren, bijenhouders en niet-bijenhouders over het belang van bestuiving, honingbijen en andere insecten in de land- en tuinbouw en bij bos- en natuurbeheer.

2021 - tweede jaar: bouw lesgebouw en verbetering demonstratie-sites
Ook in 2021 werden de opleidingen steeds gehinderd door COVID: niet met meer dan 10 mensen bij elkaar, beperkt reizen, avondklok, dit alles stond volwaardige opleiding en training in de weg. Bijna alle 200 kasten zijn gemaakt, gedistribueerd en inmiddels voor minstens 70% bevolkt. Diverse bijenstands zijn ingericht voor koninginnenteelt. Ook is gestart met de bouw van sanitaire ruimtes en cursuslokalen op het terrein van het Beekeeping institute. De eerste palen kwamen van de dennenbomen op het terrein, werden ter plaatse gezaagd en gemonteerd door lokale bouwvakkers. Voor de bijen zijn in de directe omgeving fruitbomen, bonen en andere bloemdragende gewassen geplant.

2020 - Aan de slag op lokatie!
De aanvraag voor: opleiding van 200 extra imkers, 200 bijenkasten, materialen en gereedschappen (fase 1) en een bijenteeltcentrum inclusief imkerij, leslokalen, verwerkingskeukens, etc (fase 2) werd medio 2020 goedgekeurd. In Soroti is vervolgens eind 2020 formeel een lokale organisatie opgericht: Teso Bee development Organization Ltd. (TEBO), die rekrutering en opleiding van boeren en de distributie van gereedschap en materiaal verzorgt. De eerste boeren bijeenkomsten vonden plaats en de eerste contracten met de families in de dorpen zijn afgesloten.

2019 - PUM missie en verkenning project
In december 2019 ging onze voorzitter Annemieke Timmerman als PUM Expert Beekeeping op missie naar Uganda. Op verzoek van een lokale ondernemer was zij twee weken op bezoek bij imkers, deed onderzoek naar de stand van de imkerij en adviseerde over bijenteelt. Tegelijkertijd werd BeeSupport uitgenodigd voor een subsidieaanvraag voor Oost-Afrika. De bevindingen van de missie waren goed bruikbaar om een project voor Stichting BeeSupport te formuleren. Naast PUM is het project mogelijk gemaakt door bemiddeling van Partin en een investering van KS Foundation.

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: