Home


Fietser met honing.jpgNIEUWE ACTIE
 
Voor de Kutsungirira Beekeeping Society: een transportmiddel om boeren en bijenhouders te mobiliseren!

BeeSupport maakt meer dan 20 jaar mogelijk om imkers op te leiden in Zimbabwe. Ruim 700 mensen (vrouwen, kinderen, mannen, anders) hebben daarmee de kans gekregen om hun levensonderhoud aan te vullen met opbrengsten uit de bijenteelt. Het gebied is inmiddels uitgebreid tot 150 km vanaf het Imkertraining-centrum. Deze afstanden zijn in het rurale gebied in zuid Zimbabwe niet makkelijk te overbruggen.

Een (2de hands) pick-up biedt uitkomst. Dit is een te grote uitgave in ene. KBS maakt nu een bedrijfsplan voor de auto en BeeSupport probeert de beoogde Euro 27.540 in te zamelen. 

U kunt helpen het streefbedrag te halen met een donatie via de QR-code of via NL41 RABO 0328 2695 30, t.n.v. Stichting BeeSupport, Amsterdam. De actie van Wilde Ganzen heeft al een derde van het bedrag opgeleverd. De uitzending is nogmaals te zien via NPO Start.  BeeSupport heeft eveneens een derde opgehaald, dus we hebben nog ongeveer een derde te gaan. VOORTGANG

Tastbaar resultaat: diploma's en stekken!diplomas en stekken

Het plan in Uganda, met de bedoeling om in 2020 en 2021 zo'n 200 boeren extra tot imker op te leiden, heeft door COVID-19 vertraging opgelopen. Niet met meer dan 10 mensen bij elkaar, beperkt reizen, avondklok, dit alles hinderde de opleiding en training.

Gelukkig bestond het projectplan uit 2 delen, waardoor we armslag hadden om in 2021 toch door te gaan. Inmiddels is er een lesgebouw en een aparte sanitaire ruimte gebouwd en hebben de eerste lessen plaatsgevonden in maart 2022. Onder leiding van een PUM expert bijenteelt hebben lokale trainers een groep van 23 cursisten begeleid. Bij de diploma-uitreiking kregen de deelnemers ieder 5 stekken mee om op te kweken in hun eigen dorp. Op het bijenpark waar het lesgebouw staat, is een Mango-boom geplaatst. Al met al een feestelijke bijeenkomst, die werd afgesloten met een hapje en drankje. 

Het project is mede mogelijk door investering van KS Foundation en door samenwerking en delen van kennis via Partin, PUM en andere partners.


Gezocht:
- Imkerpraktijkboeken en studiemateriaal, graag Engels en Franstalig 
- Imkergereedschappen en materialen, teeltmateriaal, microscoop
- Voor de stichting: betrouwbare ambassadeurs en versterking van het bestuur
- Voor de projecten: BeeSupporters en Slimme Schenkers  

Duurzaamheid en biodiversiteit, wie wil dat nou niet!
Stichting BeeSupport ondersteunt meer dan 15 jaar milieubewuste en klimaatvriendelijke projecten. Ons werk is goed voor bijen, eigenlijk voor alle flora en fauna. Ook agricultures profiteren, want we werken samen met boeren, imkers, kleinschalige voedselproducenten en coöperaties in ontwikkelingslanden, die zich door de bijen bezig houden met duurzaamheid en biodiversiteit.

Kadootje nodig, inkopen doen? Geef gratis aan BeeSupport!
U werkt al mee door iets te kopen op de Noordermarkt of op afstand via onze webwinkel. Met digitale aankopen kan dat trouwens ook! Aankopen via SponsorKliks bij bekende winkels kan commissie opleveren voor BeeSupport. Dit kost u geen cent extra maar levert wel echte euro's op voor BeeSupport. Shop daarom altijd via SponsorKliks!

Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: