Home


fietser met honingACTIE - TRANSPORTMIDDEL
Voor de Kutsungirira Beekeeping Society in Zimbabwe: help mee en vul de spaarpot voor transport, om boeren en bijenhouders te mobiliseren!

BeeSupport maakt meer dan 20 jaar mogelijk dat KBS imkers opleidt in Zimbabwe. Ruim 700 mensen (vrouwen, kinderen, mannen, anders) hebben daarmee de kans gekregen om hun levensonderhoud aan te vullen met opbrengsten uit de bijenteelt. Het gebied is inmiddels uitgebreid tot 150 km vanaf het KBS-centrum. Deze afstanden zijn in het rurale gebied in zuid Zimbabwe niet makkelijk te overbruggen.

Een (2de hands) pick-up biedt uitkomst. Dit is een te grote uitgave in ene. KBS maakt nu een bedrijfsplan voor de auto en BeeSupport probeert de beoogde Euro 27.540 in te zamelen. 

U kunt helpen het streefbedrag te halen met een donatie via de QR-code of via NL41 RABO 0328 2695 30, t.n.v. Stichting BeeSupport. Er is een derde opgehaald, dus we hebben nog een derde te gaan. De actie van Wilde Ganzen op 17 april heeft eveneens een derde opgeleverd. De uitzending is nogmaals te zien via NPO Start.  soroti diplomas en stekken.jpegFASE 2 - LESGEBOUW IN GEBRUIK 
Dit meerjarig project in samenwerking met de Teso Bee Development Organisation (TEBO) in Soroti, Uganda is ondanks 2 corona-jaren gestaag voortgegaan!

Op het terrein in beheer bij de cooperatie is water en sanitair aangelegd en in maart 2022 is het lesgebouw in gebruik genomen. Lokale trainers hebben onder leiding van de expert bijenteelt een eerste groep van 23 cursisten opgeleid. Op het bijenpark waar het lesgebouw staat, is toen ook op feestelijke wijze een Mango-boom geplant. De imkers konden naast het diploma zelf ook 5 stekken meenemen om te planten in de buurt van hun dorp. Nu wordt het recruteren van zo'n 200 extra boeren in gang gezet, die na het volgen van cursus bijen gaan houden en daarmee hun inkomen kunnen aanvullen. 

Het project Honingbijen in Dorpen  is mede mogelijk door investering van KS Foundation en door samenwerking en het delen van kennis via Partin, PUM en andere partners.


bijenboeken
GEZOCHT


- Imkerpraktijkboeken en studiemateriaal, graag Engels en Franstalig 

- Imkergereedschappen en materialen, teeltmateriaal, microscopen

- Bestuurslid, ambassadeurs en beesupporters 

- Voor doelstellingen en projecten: Slimme Schenkers  


DE GOEDEN EN DE KWADEN
Uw geld wordt echt goed besteed bij onze ANBI-stichting! Vanaf 2004 is Stichting BeeSupport een betrouwbaar goed doel. Als gevolg van recente nieuwsberichten lopen we nu gevaar om onder ‘de kwaden’ te lijden. Daarom hier, klip en klaar, hoe wij werken:

a. Beloningen en functiescheiding: BeeSupport heeft stevig verankerd vergoedingenbeleid en ook beleid wat betreft de kosten thuis (overhead). Bestuurders en vrijwilligers zijn onbezoldigd en dragen zelf de kosten van activiteiten, die zouden kunnen worden uitgelegd als ‘in het eigenbelang’.
b. Administratie: we streven naar lage overhead. De overheid maakt het ons niet makkelijk, daarom ondertekenden wij de petitie 'stop regeldruk vrijwilligers'.
c. Verantwoording van inkomsten en uitgaven: te vinden in onze jaarcijfers op onze overzichtelijke ANBI-pagina. Persoonlijke toelichting over kosten en baten geven we graag, ook om u te overtuigen van nut, noodzaak en impact van onze projecten.
d. We zijn lid van brancheorganisatie Partin om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Verder werken we regelmatig samen met grotere fondsen, die nauwgezette verantwoording wensen.
e. Keurmerk voor stichtingen: we hebben erkenning via het CBF onderzocht en een zelfscan gedaan. Van de jaarlijkse kosten kunnen wij 2 jonge imkers laten opleiden. Wellicht een verkeerde keuze, maar wel een eerlijke: we geven uw geld liever uit aan de opleiding. 
Alle bijtjes helpen
met een donatie naar
NL41 RABO 0328 2695 30
t.n.v. BeeSupport, Amsterdam

of direct via onze QR-code: